Alimentació saludable

Una alimentació saludable és aquella a través de la qual es pot aconseguir i mantenir un funcionament òptim de l’organisme, és a dir, garantir un creixement i desenvolupament adequats en qualsevol edat i estat fisiològic al llarg de la vida, permetre conservar o restablir la salut i reduir el risc de patir malalties.

Per tal que es puguin donar aquestes condicions, una alimentació saludable ha de ser suficient, completa, variada i equilibrada, però també adaptada a les característiques individuals, satisfactòria, segura, sostenible i assequible.

 

Advertisements