El Sexting

El sexting en sentit estricte suposa la realització per part d’una persona de fotografies o vídeos de si mateixa d’alt contingut eròtic o pornogràfic i el seu enviament per mitjà del telèfon mòbil a una altra persona. A la pràctica, la problemàtica derivable és comú a qualsevol altra manera de compartir material íntim.

El sexting, al marge de consideracions morals o legals per qüestió d’edat, no suposa un dany però sí que pot tenir associats riscos amb greus conseqüències per a qui el practica que, en ocasions, han provocat fins i tot el suïcidi.

sexting

És un fet constatat que els casos de sexting han reflectit que hi ha conseqüències negatives d’aquesta pràctica que majoritàriament impacten a nenes i adolescents, els qui són victimitzades per altres persones, majorment homes. Si bé el lliure exercici de la sexualitat ha de ser respectat, la societat actual en el context digital no és capaç de garantir la seguretat, privacitat i integritat de qui practica sexting.

Per aquesta mateixa raó és important buscar solucions a conseqüències negatives del sexting per mitjà de l’educació, el respecte i l’empatia per trencar la cadena de distribució de les imatges íntimes d’altres persones que no han donat el seu consentiment a això.

ver video

Anuncis