Alcohol

Els joves es troben en constant risc a causa de certs patrons de consum per diversos factors. Fisiològicament, es troben encara experimentant canvis en el seu desenvolupament. El cervell de l’adolescent es troba en un alt nivell de desenvolupament. Aquest desenvolupament estableix les bases per a les habilitats de la persona en la seva vida adulta, com ara la planificació, la integració d’informació, la resolució de problemes, el discerniment i el raonament. Aquests importants canvis que estan succeint són la raó que el cervell de l’adolescent sigui més vulnerable als efectes nocius de l’alcohol en comparació amb un cervell adult.

L’alcohol perjudica les àrees del cervell responsables de l’aprenentatge i la memòria, les habilitats verbals i la percepció visual-espacial. Per tant, el consum excessiu d’alcohol afecta la creació de nous records, les habilitats de resolució de problemes, el pensament abstracte, l’atenció i la concentració. Els estudis suggereixen que el consum d’alcohol en adolescents afecta de forma negativa la funció neurocognitiva, com la capacitat d’estudiar i obtenir bons resultats en els exámenes.

L’adolescència és una etapa molt important per al desenvolupament cerebral, el consum d’alcohol pot tenir efectes negatius a llarg termini en la seva vida adulta.

Els joves corren el risc de desenvolupar conductes perjudicials causa de l’alcohol que inclouen beure en excés, problemes en les seves relacions, accidents vials i relacions sexuals d’alt risc que han estat referides per ells mateixos. Aquestes conductes tenen les seves pròpies conseqüències  per a la salut i seguretat dels joves, que inclouen danys al desenvolupament cerebral, risc de lesions i mort i un major risc de participar en actes de violència i de contreure malalties contagioses.

 

 

 

més informació acontent-secuencia-6991

http://www.elpep.info/alcohol/

 

Anuncis