Documentació


 

Guia d’implantació

GUIA

El document que presentem a continuació representa, en el marc general del PSiE, una guia que serveix d’instrument d’orientació amb relació a les accions que cal dur a terme per a la implantació del PSiE i el seguiment i l’avaluació del programa als centres sanitaris i educatius de Catalunya. Aquesta guia pretén convertir-se en una eina de treball àgil i útil per al territori i en una referència per a l’acció dels diferents agents implicats.

 


 

Orientacions per a l’educació afectiva i sexual

im3163

La finalitat d’aquest material és proporcionar a diversos tipus de professionals de l’educació i de la salut un conjunt d’orientacions i recursos per desenvolupar activitats relacionades amb l’educació afectiva i sexual.


 

Estudi sobre conductes relacionades amb la salut dels alumnes de 3r i 4t d’ESO a Catalunya. Curs escolar 2005-2006

ESTUDI

Aquest estudi permet mesurar i avaluar la magnitud i la distribució dels hàbits i conductes relacionades amb la salut dels alumnes als quals s’adreça el PSiE a una mostra de la població diana representativa de Catalunya i de les regions sanitàries, amb l’objectiu de tenir dades i elements de suport per a la presa de decisions pel que fa a la planificació i a la gestió del programa.


 

Anuncis