Gènere i la identitat sexual

Des del naixement i, més marcadament, des de la pubertat es van definint una sèrie de característiques físiques. Però, palelamente, i en relació amb això, també una sèrie de característiques de la manera de ser de cada un es van decantant i definint; o aquestes característiques ja estaven definides genèticament i les van descobrint.

Un dels aspectes més importants de la nostra manera de ser són el aspectes que s’agrupen sota la denominació d’Identitat Sexual. És el conjunt de característiques sexuals que ens fan genuïnament diferents als altres: les nostres preferències sexuals, els nostres sentiments o les nostres actituds davant el sexe. Simplement, es podria dir que el sentiment de masculinitat o feminitat (amb tots els matisos que calgui) que acompanyarà la persona al llarg de la seva vida. No sempre d’acord amb el seu sexe biològic, o de la seva genitalitat.

La identitat sexual és la combinació de molt diversos factors: biològics, ambientals i psicològics. L’adolescent va descobrint el seu propi cos, alhora que va descobrint els seus sentiments, gustos i preferències. Es pot i s’ha de fer un treball educatiu que desdramatitzi aquest descobriment per a aquells alumnes que van descobrint una no majoritària, el que -per entendre’ns- se sol anomenar homosexualitat.
Es poden treballar també estratègies per omplir de contingut la idea de la tolerància: Estratègies perquè el / la protagonista d’aquest descobriment arribi a assumir, davant seu i davant els altres, la seva pròpia identitat de manera natural i el menys traumàticament possible, és a el que en l’argot gai-lesbiana es diu “sortir de l’armari“. I abordar també des de la perspectiva del que té relació amb ell / a (amics, companys …): Què fer si el meu amic / a (o el meu company / a) em manifesta que és gai o lesbiana?

Anuncis