Les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS)

En qualsevol relació sexual és important conèixer que mètodes de prevenció que hi han per tal d’evitar  les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), i  embarassos no desitjats, de les quals potser ja n’hauràs sentit a parlar.

Aquestes infeccions es transmeten durant les pràctiques sexuals, amb penetració o sense. Les principals vies de transmissió són la penetració vaginal, anal i oral.

Les ITS es poden afrontar si se segueix un tractament sota control mèdic, però totes elles són cròniques (no tenen curació). Tot i que hi ha tractaments que milloren la salut i la qualitat de vida, sempre és millor prevenir. Per això has de tenir en compte que l’únic mètode anticonceptiu que alhora minimitza la transmissió d’aquestes malalties és el preservatiu  femení i el masculí.preservatifs

Entre les ITS més comunes:

Anuncis