Tabac

El consum de tabac és un dels factors de risc més importants de les principals malalties cardiovasculars i respiratòries cròniques, així com d’un nombre important de càncers. A més, l’exposició passiva al fum ambiental del tabac incrementa el risc de càncer de pulmó en les persones no fumadores i d’altres malalties del sistema respiratori, sobretot en els infants.

Els danys causats directament pel tabaquisme afecten principalment les persones fumadores, una quarta part de les quals morirà durant la seva vida activa, i haurà perdut entre vint o vint-i-cinc anys de vida. Però el consum de tabac afecta la societat en conjunt.

Classe sense Fum és un programa escolar de prevenció del tabaquisme d’efectivitat demostrada, que s’adreça a l’alumnat de primer cicle d’ESO (12-14 anys) coincidint amb el període en què alguns adolescents entren en contacte amb el tabac.

El programa està dissenyat per ser implantat a l’aula seguint una metodologia interactiva que ajudi a millorar les competències socials i les habilitats per a la vida, a mostrar com a “normal” l’opció de no fumar, i a millorar la  informació sobre els riscos del tabac sobre la salut.

L’objectiu del programa Joves sense Fum és potenciar la prevenció i el control del tabaquisme des dels seus orígens, amb una aproximació, tant sanitària com social, més pragmàtica. Una de les nostres propostes és oferir la formació necessària als docents, veritables transmissors de continguts i valors, per tal de potenciar aspectes individuals i grupals en aquest sentit. Ens agradaria poder comptar amb el vostre suport en la defensa d’una millor qualitat de vida per a tothom. Per això, us demanem que participeu en les activitats programades per a la prevenció del consum de tabac als centres docents.

El programa pretén estimular mitjançant un concurs:

1. la prevenció de la iniciació al tabaquisme entre els alumnes

2. incidir sobre aquells alumnes, que ja l’han provat alguna vegada, per evitar que passin d’experimentadors a fumadors habituals.

Reforça:

  1. El caràcter voluntari de la decisió.
  2. El compromís de tot el grup.
  3. La confiança en nosaltres mateixos i en les altres persones.
  4. La recompensa-premi com a estímul.

El link al classe sense fum

b_328x80_classesensefum

http://www.xtec.cat/web/comunitat/salutescola/classesensefum/

Anuncis